Russian martial art

S Y S T E M A

Dýchanie * Uvoľnenosť * Aktuálnosť * Pohyb *
Система a jej 4 základné piliere 

t

Čo je Systema?

Je to staroruské tradičné bojové umenie, ktoré vznikalo v priebehu storočí obrancami domoviny, ako odpoveď na rôzne…ČÍTAJTE ĎALEJ

v

Odkaz Systemy

Kľúčovým princípom ruskej Systemy, je neničenie. Cieľom je zaistiť, aby tréning a postoj neublížil telu a duši partnera …ČÍTAJTE ĎALEJ

SYSTEMA ŽILINA

tréningy – konzultácie

o nás…

SYSTEMA ŽILINA - OBČIANSKE ZDRUŽENIE →

Je to staroruské tradičné bojové...

Je to tradičné staroruské bojové umenie. Prvé zmienky o SYSTEME siahajú do 10. storočia. SYSTEMA vznikla v priebehu storočí obrancami domoviny (územia – dnes známeho ako Rusko), ako odpoveď na rôzne typy a štýly útokov nepriateľov, v rôznych prostrediach, v rôznych typoch terénu, v rozdielnych klimatických podmienkach (horúce letá, kruté zimy), ako aj proti rôznym zbraniam (kopije, nože, meče, a neskôr i pištole, pušky ect.).

SYSTEMA bola kedysi spätá s pravoslávnym kresťanstvom. Po Októbrovej revolúcii roku 1917 však bola od kresťanskej viery čiastočne odklonená a v Rusku sa začala viac praktizovať pri vojenských a policajných jednotkách ako SPECNAZ (vojsko špeciálneho nasadenia), VDV (výsadkári) a SOBR (špeciálne oddiely okamžitej reakcie), prípadne u niektorých jednotiek OMON (zásahové oddiely ministerstva vnútra).
Jej základnými štyrmi piliermi sú: dýchanie * uvoľnenosť * aktuálnosť * pohyb. Je komplexným konceptom cvičení, slúžiacich pre rozvoj človeka v úrovniach ľudských schopností, fyzickej aj duševnej kondície.

SYSTEMA je založená na prirodzených reakciách človeka a nemá žiadne pravidlá ani obmedzenia, jedná sa o voľný štýl. Nie je športom, a to z nej robí praktický, použiteľný a efektívny spôsob boja.
Kľúčovým princípom ruskej SYSTEMY, je neničenie-neprotivenie sa. Cieľom je zaistiť, aby tréning a postoj neublížil telu a duši partnera. Systema je navrhnutá k posilneniu tela, duše, rodiny a vlasti. Jej druhé meno je: “Познаи Себя”, Poznaj sám seba. Systema by mala byť cestou ako spoznať seba samého, získať pravú silu, ktorá pramení z pokory pred sebou a pred Bohom, pochopeniu zmyslu života vo všetkých jeho aspektoch.

Sme občianske združenie, ktoré...

Sme občianske združenie, ktoré združuje obyčajných ľudí, ktorí sa zaujímajú o tréning bojových umení a športov. V súčasnosti sa najviac venujeme tréningu Systemy. Naším cieľom je cvičiť Systému v línii jej predstaviteľov Davida Sýkoru a Sergeja Vladimiroviča Borščeva.

Všetky techniky sú založené na inštinktívnych reakciách, osobnej sile a charakteristike, vytvorené pre rýchle učenie.

Systema je jednoduchá, nie ľahká.

Každý bojovník môže rýchlo preniknúť do tohto spôsobu boja, bez ohľadu na výzbroj, fyzické predpoklady, či predchádzajúce vojnové alebo bojové skúsenosti. (zdroj: www.systema.cz)

Ako občianske združenie organizujeme workshopy, skupinové tréningy pre začiatočníkov aj pokročilých, kurzy pre ženy a súkromné tréningy.

Oddiel vznikol v marci v roku 2006. Pri jeho založení stáli členovia PASW a Bohemia Combat Clubu, ktorým touto cestou ďakujeme za vedenie a podporu. V súčasnosti sa venujeme tréningu ruských bojových umení a naším garantom je p. David Sýkora.

← ČO JE SYSTEMA A AKÝ JE JEJ ODKAZ

významní predstavitelia Systemy

David Sýkora

Absolvent výcviku Specnaz...

Absolvent výcviku Specnaz, tréner bezpečnostných zložiek v ČR, účastník mnohých zahraničných seminárov. Vysokú kvalitu jeho inštruktáže pravidelne uplatňuje v bežnom každodennom živote aj ako inštruktor na Vyššej policajnej škole v Brne alebo na Masarykovej univerzite, kde pôsobí ako inštruktor sebaobrany.

Vďaka jeho prístupu, zápalu, zručnostiam a schopnostiam sa Systema čoraz viac integruje do bežného výcviku zamestnancov, napr. Verejné služby, Colná správa, pracovníci Exekučnej komory ČR, Polícia ČR, Armáda ČR a veľa iných súkromných bezpečnostných zložiek.

Považujeme za veľkú česť, že osobne môžeme čerpať z jeho znalostí a skúseností.
Hlavným rysom výučby Davida Sýkoru je kladenie dôrazu na neničenie nepriateľa a minimalizáciu. Svojim študentom vštepuje humánne hodnoty, tradíciu s odkazom na ruskú školu. Nácvik vždy prebieha s predpokladom na úspešnú aplikovateľnosť v reálnom prostredí s prihliadnutím na fyzické možnosti každého cvičenca, rešpektovanie faktu únavy, práce v priestore, a predovšetkým neagresívny a efektívny spôsob boja a obrany.

Vladimír Vasiliev

Narodil sa v Rusku...

Narodil sa v Rusku. Vladimír absolvoval intenzívny tréning od najlepších inštruktorov jednotiek špeciálneho nasadenia a je jeden z najlepších študentov Michaela Ryabka.

Vladimírov čerpá aj z 10 rokov služby s jednotkou špeciálneho nasadenia bývalého ZSSR. Pracoval v mnohých krajinách, ako tréner pre elitné jednotky, SWAT teamy a bodyguardov. Presťahoval sa do Kanady a roku 1993 založil prvú školu ruskej Systemy mimo Rusko.

Sergej I. Nebalujev

Docent Štátnej Univerzity...

Docent Štátnej Univerzity N. G. Černiševskovo, kandidát vied, žijúci v meste Saratov. Živá legenda bojových športov. Málokto sa s ním stretol, ale všetci ho poznajú. Čerpajú z jeho poznatkov a bez rozdielu o ňom hovoria s veľkou úctou a rešpektom.

U tohto vynikajúceho matematika a neporazeného bojovníka sa pripravujú špecialisti zvláštnych útvarov, reprezentanti bojových športov, ale prichádzajú k nemu aj bežní študenti a invalidi. Sergej Ivanovič je tiež výrazne angažovaný vo výstavbe univerzitného chrámu a jeho umenie je naozaj spojením tela a ducha. Sám hovorí, že bojové športy nemôžu existovať bez viery. Vyniká skutočne komplexnými znalosťami Ruskej školy boja.

Sme nesmierne hrdí a považujeme za požehnanie, že sme v spojení s takou osobnosťou. Môžeme čerpať z jeho poznatkov a skúseností najmä cez S. V. Borščeva, ktorý je považovaný za rodinného príslušníka a vyslanca S. I. Nebalujeva.

Michael V. Ryabko

Dlhoročný člen jednotky ...

Dlhoročný člen jednotky špeciálneho nasadenia ruskej armády, vrchný inštruktor taktického tréningu pre zásahové tímy, poradca ministra spravodlivosti Ruska.

Michael Ryabko bol od 5 rokov trénovaný jedným zo Stalinových osobných bodyguardov a bol uvedený do Specnaz v pätnástich rokoch. Bol taktickým veliteľom tímov pre záchranu rukojemníkov, protiteroristických operácií a zneškodňovania ozbrojených osôb.

Michael sídli v Moskve, slúži ako špeciálny poradca ministerstva spravodlivosti Ruskej Federácie. Neustále trénuje mnoho študentov, ktorí za ním chodia z celého sveta. Napísal knihu na tému Taktika špeciálnych operácií. Zúčastnil sa mnohých vojenských operácií a je držiteľom mnohých vládnych ocenení a medailí.

Sergej V. Borščev

Od detstva sa venoval...

Od detstva sa venoval bojovým športom, medzi ktorými dominovalo zápasenie. Vyštudoval trénerstvo so špecializáciou pre džudo a sambo. Má bohatú trénerskú prax v mnohých športových školách, ale osobitne je špecialista na trénovanie vojenských tímov a ich predoperačnú prípravu. Vyučuje boj proti zbraniam, taktiku, psychológiu extrémnych situácií, ale aj špeciálnu vojenskú akrobaciu.

Vo svojej histórii bol trénerom elitnej jednotky Vympel. Ďalej trénoval aj špeciálne finančné jednotky a útvary protidrogovej polície. Od roku 1980 bol jedným z najbližších študentov a dnes už spolupracovníkov M. V. Ryabka na scéne Systemy. Je pozývaný ako vedúci mnohých seminárov Systema po celom svete. Na týchto seminároch vyučuje svoje umenie Systemy, ktorú okrem u M. V. Ryabka študuje aj u Sergeja Ivanoviča Nebalujeva, ktorí sú veličinami tohto ruského bojového štýlu.

Alexej A. Kadočnikov

Narodil sa 20. júla 1935...

Narodil sa 20. júla 1935 v meste Odessa, v rodine kádrového dôstojníka VVS Ozbrojených síl SSSR. Od roku 1939 žije v meste Krasnodar. Od 1955 do 1958 absolvoval službu v Ozbrojených silách SSSR. Od 1959 do 1983 pracoval v rôznych organizáciách mesta Krasnodar. V roku 1965 doštudoval Krasnodarský polytechnický inštitút. Od roku 1983 prednášal na katedre mechaniky Krasnodarského vyššieho vojenského dôstojnícko-inžinierskeho učilišťa raketových vojsk.

Dlhé roky vyučuje bojové dedičstvo našich predkov s pomocou tradičných poznatkov, ale aj posledných výdobytkov v oblasti fyziky, matematiky, biomechaniky a psychológie. Zosúladil vedu a praktiky jedného z najstarších druhov boja, čím vypracoval unikátny štýl.

Od roku 1962 až do súčasnosti A. A. Kadočnikov pripravuje špecialistov pre špeciálne oddelenia silových štruktúr krajiny a dôstojnícke kádre vo vojenských učilištiach mesta Krasnodar a krasnodarského regiónu. Je autorom 7 vynálezov, množstva kníh, brožúr a učebných filmov. Je nositeľom rady medailí a vyznamenaní.

Inštruktor / Systema-Žilina

Vladimír Běhálek Ing.

Bojovým umenia sa venujem...

Bojovým umeniam sa venujem od svojich 13-tich rokov. Začal som s taekwondom, neskôr so športovým karate, pričom som súčasne začal s tréningami thajského boxu. Následne som sa skontaktoval s Pszczynskou Akademiu bojových umení, v ktorej som získal technický stupeň 2 dan. Som členom Bohemia Combat Clubu a vďaka mojim druhom som mal možnosť získať rôznorodé skúsenosti v oblasti survivalu, horolezectva, streľby, sebaobrany, parašutizmu, potápačstva a pod.

Získané CERTIFIKÁTY

Skrze BCC som mal možnosť spoznať mojich učiteľov Systemy Davida a Sergeja.
Môj prvý kontakt so Systemou sa odohral v roku 2006, jej princípy a spôsob výuky si ma okamžite získali.

Pre tréning sú dôležité dva aspekty: Prvým je dôvera v učiteľa a druhým veriť systému ako takému. Ak absentuje jeden, treba ísť ďalej a snažiť sa nájsť ten chýbajúci.

Mojou obľúbenou vetou pri tréningu je: “ Ak vám to nefunguje na „Fera-traktoristu“ ,tak to nie je bojové umenie.“

Som zástancom myšlienky, že v telocvični sa trénuje len malá časť. Ak chcete skutočne obsiahnuť bojové umenie, je potrebné jednou rukou žiť a druhou bojovať.

Ak máte záujem o tréning ruských bojových umení rád Vás privítam v našej družine “V. B.”

VIDEOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA

100% sústredenosť a výkon

Základným princípom je neprotivenie sa sile

“ČASTÉ OTÁZKY”

t
Môže Systemu cvičiť ktokoľvek ?

Systema je komplexné bojové umenie bez rozdielu veku, pohlavia, výšky alebo hmotnosti.
Dôležitým prvkom je “aktuálnosť”, teda využiť svoje možnosti v danej situácii. Hmotnosť, výška a iné fyzické predpoklady sú vždy výhodou, avšak boj nerozhodne veľkosť armády, ale jej odhodlanie.

t
Čo si mám priniesť na prvý tréning ?

Obuv a oblečenie vhodné do telocvične. Hlavne si pribaľte skutočné odhodlanie a dobrú náladu.

t
Je obranná alebo útočná ?

Takáto otázka je zavádzajúca, podobne by sa dalo spýtať, či je pištoľ na obrannú alebo útočnú streľbu. Všetko záleží na okolnostiach, situácie do akej sa dostanete a v neposlednom rade na nás samých.

t
Učí sa v systéme aj boj so zbraňami ?

Áno, ruská škola vychádza z toho, že sa nikto neučil iba boj bez zbrane alebo so zbraňou.
Mnoho metodických cvičení vychádza práve z práce so zbraňami ako sú šaška alebo nagajka (krátky bič).
V súčasnosti však u seba ľudia štandardne zbrane nenosia alebo ak áno, tak iné typy ako kedysi. Preto sa opäť odvolávame na “aktuálnosť”.
Na tréningoch pracujeme s nožom a krátkou palicou.

t
Čo získam cvičením Systemy ?

Porozumenie biomechanike ľudského tela
Porozumenie významu mäkkosti pri prijímaní a pádoch.
Rozvoj inštinktívnych reakcií na ohrozujúce situácie – Prirodzené pohyby bez akrobacie – Spoznáte partiu ďalších nadšencov – Nepotrebujete žiadne predchádzajúce znalosti bojových umení, napriek tomu systém zvládnete
Vaše predchádzajúce znalosti obohatíte o špecifikum ruskej školy
Ľahšie to už nebude: žiadne rituály, žiadne zostavy, žiadne súťaže, veľká kreativita, malé obmedzenia.

O logu SYSTEMA – Žilina

 

Autorom obrazu Sv. Jiří (Svätý Juraj) je Vitalij Schneider.
Tento obraz je zároveň znakom oz. Systema Žilina, čím sme chceli naznačiť naše prepojenie s Davidom a Sergejom.

 

PODPORUJÚ NÁS

FENRIS

zbrane, strelivo, prebíjanie, kydexové puzdrá

TATRAshooting – Žilina

predaj zbraní, streliva, kurzy

KONTAKT

+421 (0) 905 621 825

o.z. Systema Žilina
IČO: 50910876

SOS Sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 19
010 01 Žilina

Mapa…

Skupinové tréningy:

Každý utorok a štvrtok
od 17:15 do 18:45
(možnosť súkromných tréningov)

Email:

systema[zavináč]behalek.com

Napíšte nám

7 + 6 =